Urheiluhieroja Helander
4.9
powered by Facebook
Elina Jokinen
Elina Jokinen
2018-05-20T16:58:59+0000
Iina Toivonen
Iina Toivonen
2018-03-22T12:23:41+0000
Hyvä ja ammattitaitoinen hieronta-paikka! �
Lise Ståhle
Lise Ståhle
2018-02-12T09:29:20+0000
Teemu Minkkinen
Teemu Minkkinen
2017-11-16T12:42:23+0000
Sarita Mattila
Sarita Mattila
2017-11-06T21:53:37+0000
Seija Marttila
Seija Marttila
2017-10-03T22:53:20+0000
Minä olen kuulut hyvästä palvelusta en ole itse käynyt
Þorsteinn Ingi Stefánsson
Þorsteinn Ingi Stefánsson
2017-08-21T10:40:11+0000
Taina Tuomisto
Taina Tuomisto
2017-07-07T09:17:45+0000
Mia Muhonen
Mia Muhonen
2017-06-18T20:15:23+0000
Samuli Seilistö
Samuli Seilistö
2017-06-17T10:46:51+0000
Sanni-Maija Välimäki
Sanni-Maija Välimäki
2017-06-08T10:50:58+0000
Tuomas Liikala
Tuomas Liikala
2017-03-27T15:24:13+0000
Erkka Arat
Erkka Arat
2017-01-25T14:36:17+0000
Janica Palonen
Janica Palonen
2016-08-19T11:17:40+0000
Miellyttävä ja erittäin ammattitaitoinen hieroja!
Jarno Rikama
Jarno Rikama
2016-07-27T17:53:18+0000
Sirpa Tuppurainen
Sirpa Tuppurainen
2016-01-11T19:21:01+0000
Pekka Konttinen
Pekka Konttinen
2015-04-05T13:22:10+0000
Mikko Salonen
Mikko Salonen
2014-10-30T19:32:28+0000
Janne Iragi
Janne Iragi
2014-09-16T18:56:11+0000
jussi hakala
jussi hakala
11:37 25 Mar 19
Hyvät otteet ja käsittely
Jenni Kangas
Jenni Kangas
09:28 12 Jun 18
Ammattitaitoinen ja hyvät manuaaliset taidot omaava hieroja. Suosittelen!
Tuomas Liikala
Tuomas Liikala
19:15 01 Dec 17
Ammattitaitoinen ja monipuolinen hieroja, jolla erittäin laajat taidot manuaaliseen käsittelyyn. Suosittelen!
Jarno R
Jarno R
13:29 11 Aug 16
Juha on tdella osaava hieroja. Hyvät rauhalliset tilat ja hyvää palvelua kaikin puolin. Suosittelen lämpimästi kenelle tahansa jos vailla hierontaa Tampereella!
See All Reviews

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Juha Helander

Yhteystiedot

Sumeliuksenkatu 18 A

33100 Tampere

0404180002

juha@hierojahelander.fi

Yhteyshenkilö

Juha Helander

Rekisterin nimi

Toiminimi Juha Helanderin yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Juha Helanderin ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Timma-asiakasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Juha Helanderin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Juha Helanderin toimipisteellä lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 29.4.2019